Velkommen til Filipskolen

– en kristen friskole i Aalborg.
Læring, omsorg og holdning er skolens tre nøgleord,
og vi stræber efter at give alle ordene lige vægt,
fordi vi ønsker uddannelse af hele mennesket til hele livet.